top of page

Yönetim Kurulu

Yusuf Şenel

Yönetim Kurulu Başkanı

1979 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Yusuf Şenel küçük yaşlardan itibaren eğitim ve iş hayatını birlikte yürütmüştür. Lise eğitimini Bolu Mimar İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde okuyarak 1998 yılında mezun olmuştur. Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi Tekstil mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başlamasına rağmen iş hayatındaki fırsatları görerek eğitimini yarım bırakmış, çalışma hayatına atılmıştır. Çeşitli sektörlerde yöneticilik deneyiminden sonra kendi işini kurmuştur. 2009 yılında faaliyete başlayan Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.’nin kuruluşundan itibaren görev yapmış, 2012 yılında şirket hisselerinin tamamını devir alarak bugünlere getirmiştir. Halen Naturel Grup bünyesinde bulunan farklı sektörlerde faaliyet gösteren  şirketlerinin yönetim kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Ebru Şenel

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1981 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Ebru Şenel, 2000 yılında Kahramanmaraş Kız  Meslek Lisesinden mezun olmuştur. 2004 yılında Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında lisans eğitimini  tamamlamıştır. Çalışma hayatına öğretmen olarak başlamış, 2009 yılına kadar öğretmenlik  yapmaya devam etmiştir. Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. bünyesindeki Yönetim Kurulu üyeliği  ile birlikte halen Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam  etmektedir.

Sami Özgür Bostan

Yönetim Kurulu Üyesi

1986 yılında Mersin’de dünyaya gelen Sami Özgür Bostan, Milli Piyango Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamlamış, daha sonra Gazi Üniversitesi’nde Muhasebe ve Finans alanında yüksek lisansa başlamıştır. 2011 yılından 2016 yılına kadar PwC ve E&Y denetim departmanlarında asistanlıktan başlayarak kıdemli ekip şefliği seviyesine kadar yükselmiş, denetim ve IFRS raporlamada uzmanlaşmış; daha sonra denetim müdürlüğü yapmış; 2016 yılında ise transfer olarak Aydıner Grup Şirketleri’nde İç Denetim ve Kontrol Müdürü olarak görev almıştır. Bu süreçte enerji, üretim, inşaat, turizm, tarım gibi sektörlerde yurt içi ve yurt dışı faaliyet gösteren, aynı zamanda borsaya kote olan grup şirketlerinin tamamının iç denetim, bütçeleme ve kontrol, vergi risk incelemeleri, M&A ile IFRS raporlama gibi süreçlerini yürütmüş ve YK’na raporlamış; Yönetim Kurulu’na yönetim danışmanlığı hizmeti de vermiştir. 2020 yılı Kasım ayından beri Naturel Yenilenebilir Enerji Grubu’nun Mali işler ve Finans Direktörlüğü’nü yürütmektedir. Serbest muhasebeci mali müşavirdir.

Gökhan Kılıç 

Yönetim Kurulu Üyesi

1990 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Gökhan KILIÇ, 2007 yılında Kahramanmaraş Atatürk Anadolu lisesinden mezun olmuştur. 2013 yılında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına muhasebe ve finans sektöründe başlamış, 2013 yılının sonlarında Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. de göreve başlamış halen görevine Finans Müdürü olarak devam etmektedir.

Ziya Akbaş

Yönetim Kurulu Üyesi

1962 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Ziya Akbaş, lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde; Yüksek Lisans eğitimini ise, Piri Reis Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Yönetimi (MBA) alanında yapmıştır. Ziya Akbaş,1987-1997 yılları  arasında çeşitli özel sektör firmalarında Muhasebe Sorumlusu, Bölge Muhasebe Şefi ve Bölge Müdürü  olarak çalışmıştır. 1997 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Ziya Akbaş, aynı zamanda Türk  Patent Enstitüsü’nde Marka Vekili ve Kamu Gözetim Kurumu’nda Bağımsız Denetçi olarak görev  almıştır. 2014-2017 yılları arasında Aselsan’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Ziya  Akbaş şu an Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. ve Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde  (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir.

Prof. Dr. Uğur Yiğit

Yönetim Kurulu Üyesi

1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk  Fakültesinde “Avrupa Toplulukları (Hukuku)” alanında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2003 yılında  Marmara Üniversitesi SBF de Mali Hukuk dalında, 2008 yılında yine aynı üniversitede Bankacılık  dalında Doktorasını tamamlamıştır. Çalışma hayatında; Ankara Hakimliği 2012- 2017 (Ekim 2017’de  isteğiyle emekli), Adalet Bakanlığı Tetkik hakimliği 2005-2012, Cumhuriyet Savcılığı 1994-2005,  Hakim Adaylığı 1991-1994 yapmıştır.

Çalışma hayatı süresince çok sayıda dergide makalesi yayınlanan Prof. Dr. Uğur Yiğit’in Vergi Hukuku,  Vergi Kaçakçılığı ve Suçları, Avrupa Topluluğu Ortak Tarım Politikası gibi çeşitli alanlarda yayınlanmış  kitapları bulunmaktadır. Halen Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. ve Esenboğa Elektrik Üretim  A.Ş. bünyesinde (Bağımsız) Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmektedir.

bottom of page