top of page

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımız en değerli kaynaklarımızdan biridir. Tüm çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket edeceğimizi,  düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı, çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak suretiyle “sıfır iş kazası” hedefimize ulaşmaya çalışacağımızı ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı, her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı taahhüt ederiz.

Şirketimizin tüm çalışanlarını, yüklenicileri, müşterileri ve müteahhitleri İSG konusunda bilinçlendiriyor ve eğitimleri için gerekli koşulları sağlıyoruz. 2021 yılı içersinde grubumuz bünyesindeki tüm çalışanlarımıza 1.784 saat kişi-saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sağlamış bulunmaktayız. 2009 yılından beri faaliyet gösteren firmamızda herhangi bir iş kazası veya iş kazası kayıp iş günü olmamıştır.

Daha detaylı İSG Politikası erişim için linke Tıklayınız.

Dönüşüm Belgesi için Tıklayınız

 

454545.jpg
567.JPG
bottom of page