top of page

İşe Alım ve Performans Yönetimi

Grubumuz, çalışanlarını en değerli kaynaklarından biri olarak görmekte ve bu çerçevede,  işe alımdan ücret yönetimine kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi nedenlerden tamamen bağımsız bir şekilde adayların ve mevcut çalışanların yetkinliğinin şirketimiz bünyesindeki açık pozisyon, terfi ve benzeri koşullar için aranan nitelikleri karşılayıp karşılamadığı ayrım yapmaksızın bakılır. Aynı şekilde eşit tecrübeye ve yetkinliğe sahip çalışanlarımızın maaşları arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 

Grubumuz bünyesindeki tüm şirketlerimiz, insan kaynakları yönetimi alanındaki küresel gelişmeleri takip eder, sektör ve fonksiyonların farklı ihtiyaçlarına uygun bir dinamizmle çalışanlarımızın bağlılığını artıracak şekilde çalışma ortamını sürekli olarak geliştirir ve iyileştiririz.

Çalışan seçiminde doğrudan iç kaynak kullanımında terfi, iç transfer (nakil), rütbe indirimi ve işletme içi iş duyuruları ile işletme içerisinden seçim yapılmaktadır. Boşalan ya da yeni açılan pozisyonlar için terfi politikası ya da önceden yapılmış terfi planlaması çerçevesinde iç kaynaklardan yararlanarak pozisyonlar uygun aday ile doldurulur. Grubumuz bünyesindeki iş yerlerinde boşalan pozisyonların bünye içerisinden doldurulmasının yüksek performansı ve kuruma bağlılığı ödüllendirmenin bir aracı olarak da kullanılmaktadır. Terfi kararları pozisyon ihtiyacının oluşması sonrasında çalışanın kıdemi, performansı, potansiyeli, kişiliği ve diğer çalışanlarla ilişkileri dikkate alınarak verilmektedir. Ancak din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel eğilim ve benzeri tercihleri terfi kararlarını etkileyen veya yön veren nitelikte belirleyici unsurlar değildir.

Terfi politikamız için tıklayınız

Çalışan el kitabımız için tıklayınız

2021 yılında konsolide bazda grubumuz bünyesinde çalışan sayısı 96’dır. İşten çıkış oranı aşağıdaki gibidir:

asdasd.jpg
bottom of page