top of page

Şirket Bilgileri

Ünvanı:                                                     MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez Adresi:                                        Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza(B) Blok 1/66 Çankaya-Ankara

Telefon ve Fax Numaraları:                    0312 4671833 /0312 4676186 (PBX)

Kuruluş Tarihi:                                          25.11.2014

Faaliyet Konusu:                                      Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi

Faaliyette Bulunduğu Sektör:                Enerji

Ticaret Sicil Memurluğu ve No’su:         Ankara, 420206

Internet Adresi:                                       www.margunenerji.com.tr

E-posta Adresi:                                        info@margunenerji.com.tr

Kayıtlı Sermaye Tavanı:                           1.500.000.000TL

Sermayesi:                                                1.180.000.000 TL

ISIN Kodu:                                                MAGEN

Bağımsız Denetçi:                                    DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 

                                                                  (Deloitte Touche)

bottom of page