top of page

Eşitlik ve Çeşitlilik

 

Grubumuz bünyesindeki tüm şirketlerimizde, beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmek en büyük önceliklerimizden biridir. 


Cinsiyet gözetilmeksizin bilgi, beceri, deneyim, yetkinlik ve performans odaklı bir anlayış benimsenmesi ve kurum içi çeşitliliğin bir zenginlik olduğundan yola çıkararak şirket içinde adil bir ortamın yaratılması, fırsat eşitliğinin ve eşitlikçi uygulamaların bulunması için gayret göstermektir.


Sürdürülebilir bir büyüme için, kadın ve erkek iç paydaş temsiliyetinin eşit olması gerektiğini savunuyor, kadın çalışan istihdam oranının her seviyede en az %30’un üzerinde tutulmasını taahhüt ediyor bu oranı %50’ye kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çeşitliliğin ve fırsat eşitliğinin hakim olduğu bir ortam yaratmak ve sürdürmek en öncelikli hedeflerimizden biridir.


Aynı şekilde eşit tecrübeye ve yetkinliğe sahip kadın ve erkek çalışanlarımızın maaşları arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 


UN WEPs imzacısı olarak kadınların hayatın her alanında ve özellikle kurumsal hayatta liderlik konularında desteklemeyi taahhüt ediyoruz. 

bottom of page