top of page

ÜST YÖNETİM

Sami Özgür BOSTAN

Genel Müdür

 

1986 yılında Mersin’de dünyaya gelen Sami Özgür Bostan, Milli Piyango Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamlamış, daha sonra Gazi Üniversitesi’nde Muhasebe ve Finans alanında yüksek lisansa başlamıştır. 2011 yılından 2016 yılına kadar PwC ve E&Y denetim departmanlarında asistanlıktan başlayarak kıdemli ekip şefliği seviyesine kadar yükselmiş, denetim ve IFRS raporlamada uzmanlaşmış; daha sonra denetim müdürlüğü yapmış; 2016 yılında ise transfer olarak Aydıner Grup Şirketleri’nde İç Denetim ve Kontrol Müdürü olarak görev almıştır. Bu süreçte enerji, üretim, inşaat, turizm, tarım gibi sektörlerde yurt içi ve yurt dışı faaliyet gösteren, aynı zamanda borsaya kote olan grup şirketlerinin tamamının iç denetim, bütçeleme ve kontrol, vergi risk incelemeleri, M&A ile IFRS raporlama gibi süreçlerini yürütmüş ve YK’na raporlamış; Yönetim Kurulu’na yönetim danışmanlığı hizmeti de vermiştir. 2020 yılı Kasım ayından beri Naturel Yenilenebilir Enerji Grubu’nun Mali işler ve Finans Direktörlüğü’nü yürütmektedir. Serbest muhasebeci mali müşavirdir.

 

Gökhan KILIÇ

Genel Müdür Yardımcısı

 

1990 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Gökhan KILIÇ, 2007 yılında Kahramanmaraş Atatürk Anadolu lisesinden mezun olmuştur. 2013 yılında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına muhasebe ve finans sektöründe başlamış, 2013 yılının sonlarında Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. de göreve başlamış halen görevine Finans Müdürü olarak devam etmektedir.

 

bottom of page