top of page

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK’nın düzenlemeleri çerçevesinde 1/2’si (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek en az 6 (altı) en fazla 8 (sekiz) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 6 (altı) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi ve 8 (sekiz) üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 (dört) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin her bir A Grubu pay için beş oyu, her bir B Grubu pay için bir oyu vardır. 

bottom of page