top of page

Karbon Emisyon Azaltım Sertifikaları

İklim değişikliği ve Çevre koruma yaklaşımı işimizin odağına yerleştirildiğinde, sürdürülebilir kalkınmayı oluşturmak mümkün olacaktır. Karbon emisyonlarını azaltmak ve doğayı korumak, artık kurumlar için önemli bir prestij göstergesidir. Naturel Enerji Grubu olarak, sağlıklı bir işleyişe sahip doğal bir dünya ve toplumsal yapı olmadığı sürece finansal büyümenin değeri olmadığını biliriz. Bu olgudan hareketle, şirketimiz sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak ve bu konuda somut adımlar atmayı amaçlamaktadır.

Grubumuz, Türkiye’nin 4 bölgesinde aktif 89 santrali ile faaliyet gösteren yenilenebilir enerji santralleri ile çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek için yenilenebilir yatırımlarına devam etmektedir. Emisyon azaltım sertifikalandırma çalışmaları, tüm yenilenebilir enerji santrallerimiz için Qatar merkezli, GCC (Global Carbon Council) ve GCC tarafından akredite olan bağımsız doğrulama firmalarıyla birlikte başarıyla sürdürülmektedir. Yılda ortalama 124.939 ton emisyon azaltım sertifikalarına sahip olacağız.

Gelecek dönemlerde, Karbon emisyon salınımlarını sertifikalandırarak dengelemek isteyen işletmeler, grubumuz santrallerine ait karbon emisyon azaltım sertifikalarını temin ederek, doğaya ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlarken, 1.Ocak.2023 tarihinden itibaren uygulamaya girecek olan “Sınırda Karbon Mekanizması”yla birlikte ithalat ve ihracat süreçlerinde çok büyük öneme sahip olan rekabetçi piyasada yer bulabilme fırsatı sağlanmış olacaktır.

bottom of page