top of page

Evrensel Enerji Kaynakları
Uluslararası Pazarlar ve
Sürdürülebilirlik

 

Home: Welcome

Yurt İçi ve Yurt Dışında Liderlik Misyonu

Değerli Paydaşlarımız ve

İş Ortaklarımız,

Konvansiyonel bir faaliyet alanı olan yenilenebilir enerji konusunda uluslararası yatırımların önemi portföy çeşitlendirmesi ve sınır ötesi genişleme stratejileri kapsamında son derece kritiktir.  Halka arz mottomuzda da belirttiğimiz üzere Margün Enerji olarak öncelikli amacımız ülkemiz sınırlarına gösterdiğimiz faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde ettiğimiz bilgi ve birikimi uluslararası yenilenebilir enerji yatırımlarına da yönlendirmektir.

 

Bu heyecan dolu küresel yolculukta siz paydaşlarımızla birlikte daha güçlü yarınlara ulaşma dileklerimle.

Yusuf Şenel

Margün Enerji

Yönetim Kurulu Başkanı

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş,  2014 yılında Türkiye’de yenilenebilir enerji sektöründe büyük bir yatırımcı olmak ve yurtdışında proje geliştirme, EPC ve İşletme&Bakım hizmetleri  sunmak amacı ile  uzmanlaşmış yönetim kadrosu ve personeli ile faaliyetine başlamıştır.

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş,  yurtiçinde  sahip olduğu 118.03 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santralleri ile sektörünün en önemli oyuncularından birisi olmuş ve yurtdışı proje geliştirme faaliyetleri ile 61 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santrallerinin Türkiye’den sektöründe önde gelen iki yatırımcısına anahtar teslim kurulum ve işletme&bakım anlaşmasını gerçekleştirmiştir.

 

Bunun yanı sıra başta İtalya, Almanya, İngiltere ve Amerika olmak üzere özellikle Batı Avrupa ülkelerinde proje geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. Orta-Uzun vadede Avrupa ve Amerika kıtalarında 1.500 MWp kurulu gücünde proje geliştirmeyi ve kurulumlarını tamamlamayı hedeflemektedir.

Hakkımızda

Margün Yenilenebilir Enerji 

Margün Enerji, daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya için güneş enerjisine yatırım yapmaya var gücüyle devam etmektedir. Arazi üstü Güneş Enerjisi Santralleri için anahtar teslim projelendirme ve EPC hizmetlerini her zaman olduğu gibi üst düzeyde sunmaktadır.

guckurulu.png

Entegre Hizmet Yapısı ve Ticari Süreklilik

EPC Hizmetleri
72 MWp

Proje Geliştirme
72 MWp

İşletme ve Bakım
298,2 MWp

MAREN.jpg

Güçlü teknik ve finansal yapısı ile Margün Enerji  güneş enerjisi santralleri kurulumu için gerekli olan tüm proje geliştirme, mühendislik mühendislik, inşaat, tedarik, mekanik montaj, elektrik işleri, şalt sahası kurulumu, ENH yapımı  ve devreye alma faaliyetlerini yerine getirmektedir. Bugüne kadar 61 MWp kurulu gücünde proje geliştirmiş olan şirketimiz, teknik uzmanlarımız ve yurtdışı yapılanmamız ile her türlü çözümü sunmaktadır.

01878-RG_edited.jpg

Naturel Enerji Grubu’nun Elektrik, grubun 12 yıllık tarihinde gerçekleştirdiği 862 MWp kurulu gücündeki proje geliştirme, EPC ve İşletme&Bakım hizmetleri alanındaki birikimini ve her bir projeden elde ettiği tecrübesini Yurtdışı yapılanması ile devam ettirmektedir.

Naturel Enerji Grubu’nun bir parçası olan Margün Enerji, grubun 12 yıllık tarihinde gerçekleştirdiği 862 MWp kurulu gücündeki proje geliştirme, EPC, İşletme ve Bakım hizmetleri alanındaki birikimini ve her bir projeden elde ettiği tecrübesini Yurtdışı yapılanması ile devam ettirmektedir.

om.jpg

Margün Enerji gerek kendi santrallerinin gerekse müşterilerine ait santrallerin işletme ve bakım süreçlerini deneyimli in-house ve saha ekipleriyle uluslararası standartlar çerçevesinde aralıksız sürdürmekte, önleyici arıza bakım hizmetleri vermekte ve saha performanslarını üst düzeyde tutmaya büyük önem vermektedir.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

kuresel_amaclar_03_renkli.png
kuresel_amaclar_04_renkli.png
kuresel_amaclar_05_renkli.png
SDG-7.jpg
kuresel_amaclar_08_renkli.png
kuresel_amaclar_10_renkli.png
kuresel_amaclar_12_renkli.png
kuresel_amaclar_13_renkli.png
kuresel_amaclar_15_renkli.png
SDG-16.jpg
kuresel_amaclar_17_renkli.png

Şirketimiz, yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri konusunda, sürdürülebilirlik hedefleri ile entegre ettiği kurumsal hedefler ve stratejiler ile çalışmaktadır. 

2023 yılında bir önemlilik analizi yapılarak, öncelikli hedefler ve stratejiler belirlenmiştir. Bu analiz Paris Anlaşması ile belirlenen 2050 net sıfır hedeflerine uygun, IEA tarafından ölçülen ve COP 28’de kabul edilen 2030’a kadar enerji verimliliğini 2 katına, yenilenebilir enerji kapasitesini de 3 katına çıkarmak hedefleri ile paralel olarak; UNGC, UN SDGs, UN WEPs, WEF Global Risk Raporu, prensipler ve uygulamalar dikkate alınarak paydaşlarımızla birlikte değerlendirilerek yapılmıştır. Bu bağlamda şirketimiz için önem arz eden, entegre hedef ve stratejiler aşağıdaki ana başlıklarda ele alınmıştır:

Çevresel 
İklim değişikliği ile mücadele ediyoruz. Yenilenebilir enerjide proje geliştirme, EPC hizmetleri ve üretim ile yenilenebilir enerji kapasitesini artırıyoruz.  


Enerji verimliliğini artırılması için çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için iklim teknolojilerine ve yenilikçi çözümlere yönelik geniş iş birlikleri yapıyor, İnovasyon Alt Komitemiz ile yenilikçi fikirleri olan projeleri destekliyor, kuluçka hizmeti veriyoruz.


Tedarik zincirimizin sürdürülebilirliğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilir malzeme tedariğini artırmak, tedarik lojistiğini daha sürdürülebilir hale getirmek, tedarik zincirinde karbon ayak izini azaltmak üzere çalışıyoruz. Daha sürdürülebilir bir tedarik için iklim teknolojilerinin yerel üretimine yatırım yapmayı planlıyoruz. 


Biyoçeşitliliği artıran çalışmalar yapıyoruz. Arazi tipi güneş enerjisi projelerinde biyoçeşitliliği geliştirmek için önlemler alıyor, bağlı ortaklıklarımızla yurt içi ve yurt dışında agrosolar tarımı geliştirmeye çalışıyor, bu konuda proje geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Sosyal
Topluma pozitif etki sağlayan KSS ve Sürdürülebilirlik projelerine yatırım yapıyoruz. Bu projelerde paydaşlarımız ile geniş iş birlikleri yaparak, paydaşlarımızı aksiyona davet ediyor, Sürdürülebilirlik bilincini artırıyoruz. KSS ve sürdürülebilirlik projelerimizin ana odağı yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, kaliteli eğitime erişime destek, toplumsal cinsiyet eşitliği, inovasyonu artırmak için STEM eğitimini desteklemektir. 


Çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik değerlerimiz ile çalışıyoruz. Kurum içinde her yönetim seviyesinde kadın ve erkek sayısının, maaşların, kişisel gelişim ve terfi fırsatlarının eşitlenmesi, toplum içinde kadın liderliğinin desteklenmesi ve hayatin her alanında kadın girişimcilerin desteklenmesi konularında paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. 

İç paydaşlarımızın yaşam kaliteleri ve iyi-oluşlarını iyileştirmek üzere birçok proje yapıyoruz. İç Paydaşlarımızın sağlıklarını, iş-yaşam dengelerini ve iş hayatındaki mutluluğunu artırmak üzere sürdürülebilirlik projeleri geliştiriyoruz.

Yönetişim
Yönetişim sistemlerini iyileştirmek üzere çalışıyoruz. Hedeflere odaklı çalışan ve daha etkin bir yönetişim için alt komiteleri kurarak, uluslararası en iyi uygulamaları entegre ederek, sürdürülebilirlik yönetim sistemlerimizi iyileştiriyoruz. 


Risk yönetimi ve uyumu iyileştiriyoruz. İç denetim sisteminin güçlendirilmesi için çalışıyor, bu konuda objektif bir perspektif sağlaması için denetim şirketinden hizmet alıyoruz.

 

Şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırıyoruz.  Paydaşlarımıza yaptığımız tüm raporlamalarımızı sürekli daha iyi bir hale getiriyor, raporlama standartlarımızı yükseltiyor ve bu konularda danışmanlık desteği alıyoruz. LSEG platformunda yaptığımız CYS raporlamalarımızın ana başlıkları altındaki metriklerde yaptığımız ölçümlemeleri, aldığımız aksiyonları ve iyileştirme hedeflerini paydaşlarımız ile paylaşıyoruz. 

Şirketimiz 2019 yılında başlatmış olduğu sürdürülebilirlik uygulamaları kapsamında yürüttüğü ESG çalışmaları sürecini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde LSEG ile birlikte raporlamaktadır.  Şirketimiz ESG çalışmalarıyla önemli bir gelişme göstererek 2021 yılı değerlendirmesine göre B olan ESG skorunu, 2022 yılı değerlendirmesine göre A'ya yükseltmiş, 2023 yılının 2. çeyreğinde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmiştir. 

Şirketimiz 2024 yılında ESG skoru olarak A+ hedeflemekte ve bu kapsamda çalışmalarını sürdürmektedir.

Yatırımcı İlişkileri
touchchart.jpg

Yatırımcı İlişkileri

Halka Arz
Bilgileri

Şirket
Bilgileri

Esas
Sözleşme

Yönetim
Kurulu

Finansal
Raporlar

Faaliyet
Raporları

Genel Kurul
Soru ve Cevaplar

Özel Durum
Açıklamaları

Bilgi Toplumu
Hizmetleri

İletişim

İletişim

Margun Enerji - Merkez Ofis

Kızılırmak Mahallesi, 1450 Sokak

ATM Plaza, No: 1 / 67 Blok, Kat: 14

Çukurambar / Çankaya 

Ankara / Türkiye 

T: +90 (312) 467 18 33 (Pbx)

F: +90 (312) 467 61 86

Margun Enerji - Istanbul Ofis

 

Zorlu Center
Levazım Mahallesi, Vadi Caddesi

No: 2 Ofisler Bölgesi T1 No: 144
Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

T: +90 (212) 211 06 00 (Pbx)

F: +90 (212) 211 06 03

bottom of page